Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 29. decembra 2011

Urobím ťa za svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme. Boh sa veľakrát hneval na svoj národ, ale vždy sa nad ním zmiloval. Vždy pre svojich pripravoval nádhernú budúcnosť. To je náš Boh. Nenávidí zlo a hriech. Zápasí však o nás, ktorí zlo a hriech vytvárame. Radšej chce človeka zachrániť ako zničiť. Kto v Neho naozaj verí? -- Ten, kto v dôvere v Neho aspoň o jedenkrát viac vstane ako padne. Každý padá, ale nie každý verí, že z každého pádu môže vstať. Že každý hriech môže byť Bohom odpustený a zabudnutý. Často sme sklamaní a zničení z toho, akí sme, ale nesmieme zostať pritom. -- Príď so svojimi pádmi a hriechmi pred Pána a povedz Mu: „Pane takýto som. Vidíš ma?“! -- A On ti odpovie: „Áno, vidím. Odpúšťam ti. Vstaň, a poď za mnou ďalej!“ -- Toto je viera. Nie naša dokonalosť, naša dostatočnosť, ale dôvera v Božiu milosť a dobrotu. -- Toto je cesta k radostnému, hlbokému, pokojnému životu tu, na Zemi, a tiež cesta do večnosti. Veriť Jemu a tomu, čo On hovorí. Dôverovať, že to, čo On vykonal, stačí.