Slovak Czech English German Polish

Sobota, 31. decembra 2011

Ó Hospodine, v úzkosti Ťa hľadali, a kričali. Väčšina ľudí chce na Silvestra vykročiť v ústrety novému roku plná radosti. Veď v ústrety budúcnosti je potrebné vykročiť s entuziazmom. Prostriedky ako alkohol a rôzne druhy zábavy, ktorými chcú navodiť atmosféru radosti, nielenže zlyhávajú, ale môžu byť veľmi nebezpečné. -- Ako Božie deti súhlasíme s názorom, že v ústrety budúcnosti nemožno ísť s pesimizmom. Zároveň však vieme, že radosť a optimizmus nie sú automatickou záležitosťou všedného dňa. Budúcnosť vždy kladie pred človeka nové výzvy a nie vždy máme chuť vyjsť im v ústrety s radosťou. Izaiáš nám ponúka návod k optimizmu pri pohľade na zajtrajšok. Hovorí, že vyjsť s radosťou sa dá iba opustením svojich ciest (v. 6-7). Človek zahľadený do seba, spoliehajúci sa len na svoj rozum, rýchlo narazí na svoje limity a rozpozná svoje zlyhania. V posledný deň roku, obzrúc sa na prežitý čas, vedeli by sme o tom určite veľa hovoriť. Orientácia na Boha, pokánie, hľadanie Hospodina, dokiaľ sa dáva nájsť, umožňujú pevnú pôdu pod nohami. Vyjsť s radosťou je možné, ak sme plní dôvery (v. 8-9). Izaiáš nás vyučuje, že ak my máme svoje hranice možností, tak na Boha sa to nevzťahuje. Boh má svoje možnosti i v našich nemožnostiach. Ten, kto je otvorený Božiemu Slovu, má dôvod k optimizmu hľadiac do budúcnosti, lebo ono robí život plodným a kreatívnym (v. 10-11). Mať tento Boží prostriedok požehnania je oveľa viac, ako vlastniť akékoľvek materiálne zdroje. Toto poznanie privedie človeka k tomu, aby držiac sa prísľubu požehnania (v. 12-13), plný nádeje vykročil s radosťou do budúcnosti. Určite dnes vykročme s radosťou! Radosť Božích detí bude vyvierať z atribútov opísaných Izaiášom. Z čoho bude prameniť dnes tá tvoja?