Slovak Czech English German Polish

Utorok, 06. januára 1998

Na vlastné uši počuli sme, Bože, otcovia naši nám rozprávali o skutku, ktorý si vykonal za ich dní. Človek za svojho života urobí množstvo rôznych činov. Na mnohé zabudne, na niektoré nie. Tie nezabudnuteľné určitým spôsobom poznamenali jeho život, alebo zmenili jeho smer. Niekedy k dobrému, inokedy k zlému. Až z odstupu času vidí tieto činy v ich širších súvislostiach a môže posúdiť mieru ich účinku a ich dôležitosť._x000D_ Do ľudského života však koná aj Boh. Poznávame to jednak zo svedectiev, s ktorými sa stretáme na stránkach SZ a NZ, ale presviedčať sa o tom môžeme aj sami z našich vlastných skúseností viery. Neprehliadajme ich. Veď Boh s každým človekom, ktorý Ho hľadá vstupuje do vzťahu, oslovuje, vedie, pomáha, obdarúva. Už to, že nám dal život, že nás vystrojil preň našimi schopnosťami, aj keď sú iné, ako u druhých, že nás oslovuje svojím slovom, dáva milosť cez sviatosti sú pre nás dôležité Božie činy. Aj to je zjavovanie sa Jeho slávy do nášho života.