Slovak Czech English German Polish

Streda, 07. januára 1998

Lebo sme pred Tebou cudzincami a usadlíkmi ako všetci naši otcovia. Naše dni na zemi sú ako tieň a bez nádeje. Vo svojej modlitbe k Bohu kráľ Dávid naznačuje, že aj domov, v ktorom sa nachádzajú je darom od Boha. Rovnako ako všetko čo skladali na stavbu jeruzalemského chrámu._x000D_ Svoj domov považujeme za určitý pevný bod života. Nie je to zneistením, keď počujeme o tom, že tu nemáme trvalého miesta? Určitá neistota však predsa je len dobrá. Ona nás totiž upozorňuje, že náš život nie je len to, čo žijeme a prežívame tu ako pozemský život, ale, že tento krátky úsek je súčasťou večnosti. Preto istotou pre večnosť a tým aj pre časnosť je domov, ktorý pripravil človeku Boh. To je to budúce "miesto". Je ním Božie kráľovstvo. To, ktoré sa priblížilo k nám v Ježišovi Kristovi. A tak kto hľadá Jeho, hľadá aj ono budúce miesto, lebo len On nás tam dovedie. Bez Neho budú "naše dni na zemi ako tieň" a budú "bez nádeje".