Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 08. januára 1998

Rob všetko zo svojej sily, čo môže tvoja ruka urobiť. V názoroch na kresťanstvo sa objavuje aj taký, že ono vychováva človeka skôr ku pasivite. Vyzýva ho ku čakaniu, alebo ku trpnému znášaniu krivdy a podobne._x000D_ Slová z knihy Kazateľ, aj apoštolove slová, vyvádzajú z takéhoto omylu. Biblia ponúka čitateľovi samozrejme ešte omnoho viac podobných myšlienok. Tieto sú príkladom toho, že viera v Boha nerobí človeka pasívnym ani lenivým. Mobilizuje jeho sily.