Slovak Czech English German Polish

Sobota, 10. januára 1998

Neboj sa, zem, jasaj a teš sa, lebo Hospodin vykonal veľkú vec. Tou veľkou vecou, ktorá má potešiť Izraelcov je Božia priazeň, Jeho láska ku svojmu ľudu a Jeho moc, ktorou zničí nepriateľa. Na ne sa totiž zmenil Boží hnev za hriechy. Pre nás má svoju paralelu tento obraz v slovách apoštola Pavla. Ukazuje na moc Božiu v Kristu. V Ňom mocný Pán Boh zmenil svoj spravodlivý hnev, na veľkú priazeň a lásku. Vo vzkriesenom a oslávenom Ježišovi Kristovi máme najmocnejšieho víťaza nad všetkými mocnosťami zla, ľudskými despotami, či naším najväčším nepriateľom: smrťou. Takže ani budúcnosť nemá väčšieho nepriateľa pre nás, ktorý by mohol ohroziť Pánovu ochranu nad nami. A to je do každého dňa veľké povzbudzujúce poznanie, ktoré nám dáva do života novú silu.