Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 11. januára 1998

Hospodin riekol Mojžišovi: Našiel si priazeň v mojich očiach a znám ťa podľa mena. Dobre poznať človeka nie je jednoduché. Najlepšie to vie len Boh. Preto Mu môžeme dôverovať, môžeme sa nechať Ním oslovovať a Ním sa dať viesť. To, že Boh dobre pozná každého z nás nám dosvedčuje najmä skutočnosť, že poslal svojho milovaného Syna, aby Jeho služba lásky sa stala silou privádzajúcou nás ku synovstvu Božiemu. Boh totiž poznal, že sme vo vážnom ohrození a nemáme dosť síl na oslobodenie sa a na návrat k domov - k Nemu._x000D_ Bože, ktorý nás dobre poznáš prosíme Ťa, obdaruj nás svojou priazňou, veď nás svojím Duchom, buď naším Pastierom, ktorý ku svojim prichádza vždy s úmyslom dať im to najlepšie.