Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 12. januára 1998

Tí, čo na Neho hľadia, zažiaria, tvár sa im nezapýri. Byť kresťanom, neznamená nemať problémy, ťažkosti, áno, i trápenie a zármutok. Poznáme to z vlastnej skúsenosti a Písmo nám to potvrdzuje. Ale to isté Písmo a tie isté skúsenosti nám svedčia aj o inom: že Boh svojich nikdy neopustí - po búrke sa vyjasní, po trápení príde pokoj, vyslobodenie, po smútku radosť. "Hľadal som Hospodina, odpovedal mi, zo všetkých hrôz ma vytrhol," hovorí žalmista. Niet pochýb milý brat, milá sestra, že i teba vytrhne z tvojich ťažkostí (hrôz), len ho musíš hľadať - v úprimnom pokání, v modlitbách, v Božom slove.