Slovak Czech English German Polish

Streda, 14. januára 1998

Zachránim svoje ovce, aby už neboli korisťou. V Písme sa často používa obraz pastiera a stáda, keď sa hovorí o vzťahu Boha a Jeho ľudu. Dnes je módny výraz "líder". Dalo by sa ním nahradiť "archaické" označenie "pastier"? Určite nie. Hoci je tu istá vonkajšia podobnosť, rozdiel je veľký, podstatný. Pastier totiž nielen vedie svoje stádo, ale sa oň aj stará, chráni ho; dá sa povedať, že "slúži stádu". U lídra (napr. politickej strany, či inej organizácie) je to naopak: jemu nejde o prospech "stáda", ženie ho tak, aby získal svoj vlastný prospech (moc, materiálne výhody, popularitu). Napriek tomu mnohí sa ženú za "lídrami" a opúšťajú svojho "pastiera". Niet sa čo diviť - scenáristom a režisérom veľkej hry "Labyrintu sveta" je samotný "majster" Satan.