Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 15. januára 1998

Tvoji mŕtvi budú žiť. Viera, láska a nádej - to troje (1K 13,13): Viera je podmienkou (základom) kresťanského života, láska je spôsobom kresťanského života a v nádeji je jeho cieľ, zmysel, a súčasne zdroj radosti. Nádej vzkriesenia je preto akýmsi motorom, ktorý pomáha prekonávať neraz strmé, ťažko schodné cesty v tomto živote. Ježiš bol vzkriesený, žije - to je zdroj našej nádeje! "Ak by sme iba v tomto živote mali nádej v Kristu (a neverili by sme, že aj my budeme vzkriesení), boli by sme najbiednejší zo všetkých ľudí," hovorí apoštol Pavel (1K 15,19). Budha, Mohamed a iní zakladatelia veľkých náboženstiev zomreli - sú tu hroby s ich kosťami. No hrob nášho Pána je prázdny - On žije, a tak aj my budeme žiť. Či môže existovať väčší dôvod k radosti? Čože sú tie naše terajšie ťažkosti v porovnaní s našou nádhernou budúcnosťou, večnou radosťou? (1P 5,10).