Slovak Czech English German Polish

Piatok, 16. januára 1998

On vyviedol ma na voľnosť, vytrhol ma, bo si ma obľúbil. Sloboda, voľnosť - to sú veľké hodnoty. Mnohí boli ochotní za ne obetovať vlastný život. Žiaľ, nie vždy býva správne pochopené, čo to vlastne sloboda je; a tak niektorá "sloboda" prinesie človeku nešťastie. Sloboda nie je absolútna nezávislosť, ako si azda niekto myslí. Lebo také niečo, ako úplná nezávislosť, vlastne vôbec neexistuje. Kto sa napríklad chce vymaniť zo závislosti na Bohu, okamžite upadá do závislosti na Satanovi, dostáva sa do jeho otroctva. Ježiš nás oslobodil z moci hriechu, ale aj z poviazanosti kultovým Zákonom a tradíciami (etické normy Božieho Zákona platia aj pre nás!) "Kde je Duch Pánov, tam je sloboda" (2K 3,17), čiže kde nie je sloboda, tam nie je Duch Pánov. Kto sa dáva zapriahať do jarma tradícií, kultových obradov, ten pohrdol Kristovým darom slobody. Je náš život (osobný, rodinný, zborový, cirkevný) naozaj slobodný?