Slovak Czech English German Polish

Sobota, 17. januára 1998

Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom. Uvedomujeme si vôbec my, kresťania, čím sme? Čím sme sa stali Kristovou zásluhou? Sme kňazmi! Kňazi boli a sú prostredníkmi medzi Bohom a ľudom. V starozmluvnej dobe prinášali obete, komunikovali so svätým Bohom. Túto výsadu - právo priamo komunikovať so svojím nebeským Otcom máme dnes my. Je to nesmierna výsada, ale i zodpovednosť. Patríš aj ty do "kňazského kráľovstva", ktoré tvoria tí, čo sa stali Božími deťmi (nezávisle na tom, ku ktorej konfesii sa hlásia) - tí, čo sa narodili z Ducha, znovuzrodili sa (J 3,6-7)?