Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 18. januára 1998

Izraelci povedali Hospodinu: Zhrešili sme! Urob s nami, ako sa ti ľúbi, len dnes nás, prosíme, vytrhni. "Môžem byť bez hriechu?" "Nie." "Bude súdny deň?" "Áno." "Je Bohu hriech ľahostajný?" "Nie." "Musím byť odsúdený?" "Áno." Tento "bludný kruh" otázok a odpovedí privádzal svojho času Dr. Martina Luthera priam do zúfalstva - až kým zrazu neprišlo svetlo, kým nenašiel v Božom Slove to, čo preťalo tento "kruh", toto "väzenie ducha". To bol začiatok reformácie. "Ježiš je obeťou zmierenia za naše hriechy" (1J 2,2), "spravodlivý bude žiť z viery" (R 1,17), "milosťou ste spasení skrze vieru" (Ef 2,8). To sú Božie slová, ktoré lámu onen "bludný kruh" beznádeje človeka, ktorý si uvedomuje svoj hriech a vlastnú neschopnosť "odčiniť ho", na tomto poznaní stojí naša viera a nádej, ono však má byť aj dôvodom našej vďačnosti - voči Tomu, čo priniesol obeť zmierenia a Tomu, čo je darcom milosti. Túto našu vďačnosť však musí byť aj vidieť v našom živote - v našich činoch, slovách i myšlienkach. V tom, že budú v zhode s Božou vôľou, Jeho Zákonom.