Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 19. januára 1998

Zotriem tvoje priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil! Zasľúbenie, ktoré Boh dal svojmu ľudu (viď starozmluvný text na dnešný deň) začalo sa napĺňať vtedy, keď Boh pomazal Ježiša za Krista, keď Duch Boží zostúpil na Neho počas krstu v Jordáne (J 1,29-34). Celý Ježišov život bol svätý, Jeho učenie a divy, ktoré konal boli úžasné, no pre našu spásu sú najdôležitejšie tri udalosti z Jeho života: 1. krst v Jordáne, pri ktorom bol pomazaný, čiže splnomocnený svojím nebeským Otcom ku všetkému, čo vykonal pre naše spasenie; 2.Jeho mučenícka smrť, ktorá bola obeťou - aktom zmierenia hriešneho človeka so svätým Bohom; 3. Jeho slávne zmŕtvychvstanie, ktorým premohol smrť a ktoré je pre nás nádejou a dôkazom, že ani u nás smrť nebude mať "posledné slovo", že naozaj platí: "Kto verí v Syna (Božieho), má večný život" (J 3,36).