Slovak Czech English German Polish

Utorok, 20. januára 1998

Ako orol bdie nad svojím hniezdom a krúži nad svojimi orlíčatmi, tak rozostiera si (Hospodin) krídla a berie Izrael, nesie ho na svojej peruti. Kto našiel cestu k Bohu a získal milosť vierou v Jeho Syna, toho čaká nielen odmena v novom živote po vzkriesení, ale už teraz, v tomto živote, zažíva úžasné prejavy Božej otcovskej priazne a ochrany - Jeho požehnania. Nie žeby nepoznal nepríjemnosti a bolesti - ony sú súčasťou každého ľudského života a Božej výchovy, ale poznáva (často až s odstupom času), že naozaj platí "všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa Jeho predsavzatia" (R 8,28).