Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 22. januára 1998

Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť. Človek zradil, bezohľadne a trestuhodne porušil, roztrhal vzťah so svojím Stvoriteľom a nebeským Otcom: Podľahol zvodom odvekého nepriateľa Boha, Satana, zatúžil po nezávislosti na Bohu, porušil Jeho príkaz - spáchal hriech. Bola to najväčšia tragédia v histórii ľudstva, lebo hriech oddelil hriešneho človeka od svätého Boha. No Boh svoje stvorenie - človeka, napriek jeho nevernosti, neprestal milovať a rozhodol sa dať mu ohromnú šancu na záchranu. Aká úžasná je Božia láska k človeku, vidieť z toho, že pre jeho záchranu rozhodol sa obetovať - vydať na hroznú, mučenícku smrť - svojho Syna. Kto z nás by nechcel opätovať aspoň sčasti túto lásku? Ale ako? Tým, že Ho nebudeme zarmucovať, že budeme plniť Jeho vôľu (1J 5,3).