Slovak Czech English German Polish

Piatok, 23. januára 1998

Keď budeš v biede a v posledných dňoch ťa postihnú tieto veci, navrátiš sa k Hospodinu, svojmu Bohu a poslúchneš Jeho hlas. Rodič nemôže urobiť nič horšieho pre svoje dieťa, ako keď zanedbá jeho výchovu. Plody "modernej" výchovy (bez použitia trestov) sú dnes každému zjavné: mnohí mladí ľudia takto "vychovaní" nepoznajú úctu a rešpekt voči nikomu a ničomu, sú bez schopností jednoznačne rozlišovať dobro od zla. Sú ako zaplevelená záhrada, na ktorú jej majiteľ nesiahol po celé vegetačné obdobie. Ak toto všetko vidíme, musí nám byť nepochopiteľnou predstava niektorých "kresťanov", podľa ktorej Boh svojim deťom má dávať iba príjemné veci - teda žiadne tresty, čiže ani žiadna výchova. Ak by to tak naozaj bolo, znamenalo by to, že nebeský Otec stratil záujem o svoje deti, že mu nezáleží na ich výchove. Vďaka buď Pánu Bohu, že tomu tak nie je, ani nebude.