Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 25. januára 1998

Ó Hospodine, Ty si môj Boh, budem Ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány. Niet väčšej výsady, ale súčasne i povinnosti pre Božie deti, ako plniť vôľu a oslavovať svojho Otca. Vzťah mnohých kresťanov k Bohu sa zredukoval na prosby; zriedkavejšie sú prejavy vďačnosti; veľmi zriedkavé je plnenie Jeho vôle; a celkom výnimočné je vyvyšovanie Boha, oslavovanie Jeho mena. Akoby sme si neuvedomovali, že všetko čím sme i čo máme, je od Neho. Že On nás (tých, čo uverili v Jeho Syna a obrátili sa k Nemu) urobil svojimi deťmi - synmi i dcérami (1J 3,1; J 1,12.13) so všetkými výsadami, vrátane dedičstva (R 8,17) v Jeho kráľovstve. Koľkí len vedia byť vďační rôznym "slávnym a významným" ľuďom, dokonca ich oslavovať (čo je v podstate modloslužba), hoci títo pre nich neurobili nič v porovnaní s tým, čo pre nich, pre nás všetkých, urobil, čo nám dal a ešte dá náš nebeský Otec. Preto len Jeho vyvyšujme a oslavujme Jeho meno - JHVH!