Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 26. januára 1998

Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami! A utvrď pri nás dielo našich rúk; Ty utvrď dielo našich rúk! Zrána vstáva človek a líha v nočný čas, aby v pote tváre dorobil si chlieb. Viac chleba, viac peňazí. Ľudia bežia, nemajú čas, ešte stále niečo chýba. Zastav nás, Pane. Hneď zrána modlitba sa k Tebe vrúcne vinie, aby si požehnal dielo našich rúk. Modlitba k Tebe letí, aby si požehnal naše múdrosti, aby naše srdce bolo upnuté k Tebe. Lebo daromné je naše namáhanie bez Tvojho požehnania. Prosím, Pane, za stále uvedomenie si Tvojich slov. "Nie len chlebom je človek živý, ale každým Slovom Božím." - a s nimi každodenne žiť.