Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 29. januára 1998

Ľud, ktorý som si utvoril, zvestovať bude moju chválu. Milujem Ťa, Otče, chválim Tvoje meno Pane, srdce mi spieva pieseň vďaky. Spievajte všetci, nebojte sa chváliť, naplňme túto Zem piesňou vďaky za krásu, za život, za každý okamih. Za všetko čo nám dáva Pán sveta, dobré i zlé zo svojej štedrej ruky. Ďakujte za rany, lebo je múdry a vie čo človeku prospeje. Spievajte, aby nás naplnil svojou silou, odvahou viery, múdrosťou a láskou. Hlasnejšie vzdávajte vďaku svojmu stvoriteľovi, aby sa zmiloval nad kajúcim hriešnikom. Ospevujte Jeho Sväté meno, tešte sa, Pán je blízko. Dotýka sa vašej duše, vašich rán, vašich sŕdc.