Slovak Czech English German Polish

Piatok, 30. januára 1998

Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neustáva a neumdlieva, Jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Koľko ľudí si aj dnes myslí, že náboženstvo je ópium ľudu, a nepočulo svedectvo o živom, vernom Bohu, ktorý sa znížil z nebies k nám. Koľkí i dnes hľadia na východ k modlám a vešteniam a v nich hľadajú východisko z bied. Kde sme? Komu svedčíme o Kristovej láske, o múdrosti Ducha Svätého? Komu som povedal včera a komu poviem dnes o spáse, ktorú len v Kristovi máme. Zmocni sa ma Pane, sprav zo mňa pracovníka na Svojej vinici, daruj mi odvahu viery hlásať Tvoju veľkosť.