Slovak Czech English German Polish

Piatok, 02. januára 1998

Ja som ťa vyvolil na púšti vo vyprahlom kraji. Život so svojimi negatívami - s hriechom, by sme mohli pripodobniť ku nekonečnej a horúcej púšti, v ktorej aj slnko je akoby nepriateľom. V tejto osamelosti vo veľkom priestore, a v mučivom smäde človek potrebuje osviežujúcu prítomnosť niekoho iného. A tou osviežujúcou prítomnosťou myslíme na citlivú vnímavosť, pochopenie, pomoc. V plnosti sa nám čosi také dostáva len v prítomnosti Božej lásky v Kristu. On vstúpil do tejto púšte a stal sa v nej živou vodou. Tak je Pán Ježiš pre nás oázou na púšti tohoto sveta, kde môžeme uhasiť smäd po pravde, láske aj pravom živote.