Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 04. januára 1998

Uzavriem s vami večnú zmluvu. Vidieť slávu Kristovu, to je veľký dar. Niečo také môže uvidieť ten, komu Pán sám vedie pohľad jeho viery ďaleko za pominuteľnosť, hlboko pod povrch zmyslami vnímateľného života, vysoko nad nízkosť neposlušnosti Bohu. Je to dôsledok zmierenia márnotratného syna - hriešneho človeka - s nebeským Otcom. A tento dar zmierenia je nám všetkým ponúknutý v smrti Ježiša Krista - Božieho Syna._x000D_ Zastav sa človek, premýšľaj, počúvaj a ver, aby si nielen uvidel, ale aj raz mohol vďaka Ježišovi Kristovi, vstúpiť do Božej slávy.