Slovak Czech English German Polish

Február

Nedeľa, 01. februára 1998

Cti otca svojho i matku svoju.

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. februára 1998

Pondelok, 02. februára 1998

Hospodin riekol Mojžišovi: Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím svoje slová do jeho úst.

Čítať ďalej: Pondelok, 02. februára 1998

Streda, 04. februára 1998

Ty dávaš plesať tam, kde svitá ráno, kde sa zmráka večer.

Čítať ďalej: Streda, 04. februára 1998

Štvrtok, 05. februára 1998

Ó Hospodine, netrestaj ma v svojom hneve a v prchlivosti svojej ma nekáraj!

Čítať ďalej: Štvrtok, 05. februára 1998

Piatok, 06. februára 1998

Milosti Hospodinovej je plná zem.

Čítať ďalej: Piatok, 06. februára 1998

Sobota, 07. februára 1998

Statočným zasvitne svetlo vo tme; on je milosrdný, súcitný a spravodlivý.

Čítať ďalej: Sobota, 07. februára 1998

Nedeľa, 08. februára 1998

Hospodin je v práve, lebo som sa priečil jeho slovu.

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. februára 1998

Pondelok, 09. februára 1998

Moje neprávosti siahajú mi nad hlavu, sú pre mňa ťažšie ako ťažké bremä.

Čítať ďalej: Pondelok, 09. februára 1998

Utorok, 10. februára 1998

Daj mi znať cestu, po ktorej mám kráčať, lebo ja dúfam v Teba.

Čítať ďalej: Utorok, 10. februára 1998

Streda, 11. februára 1998

Hospodin počul moje úpenie, Hospodin prijal moju modlitbu.

Čítať ďalej: Streda, 11. februára 1998

Štvrtok, 12. februára 1998

Budem sa z Teba radovať a jasať, ospievam Tvoje meno, Najvyšší.

Čítať ďalej: Štvrtok, 12. februára 1998

Piatok, 13. februára 1998

Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie.

Čítať ďalej: Piatok, 13. februára 1998

Sobota, 14. februára 1998

Ak im predpíšem množstvo príkazov, za cudzie ich len pokladajú.

Čítať ďalej: Sobota, 14. februára 1998

Nedeľa, 15. februára 1998

Hovorte pravdu každý so svojím blížnym!

Čítať ďalej: Nedeľa, 15. februára 1998

Pondelok, 16. februára 1998

Spievajte Hospodinu novú pieseň; Jeho chvála siaha až po koniec zeme.

Čítať ďalej: Pondelok, 16. februára 1998

Utorok, 17. februára 1998

Predsa však verím, že uzriem dobrotivosť Hospodinovu v krajine živých.

Čítať ďalej: Utorok, 17. februára 1998

Streda, 18. februára 1998

I vošiel Mojžiš s Áronom k faraónovi a povedali mu: Takto vraví Hospodin: Prepusť môj ľud, nech mi slúži.

Čítať ďalej: Streda, 18. februára 1998

Štvrtok, 19. februára 1998

Od východu slnka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národmi - vraví Hospodin.

Čítať ďalej: Štvrtok, 19. februára 1998

Piatok, 20. februára 1998

Úžasnými skutkami v spravodlivosti nám odpovedáš, ó Bože našej spásy, Ty nádej všetkých končín zeme, i ďalekých ostrovov.

Čítať ďalej: Piatok, 20. februára 1998

Sobota, 21. februára 1998

Ty si mi býval pomocou, nezavrhni a neopusť ma, ó Bože mojej spásy!

Čítať ďalej: Sobota, 21. februára 1998

Nedeľa, 22. februára 1998

Hospodin je Bohom práva; blahoslavený každý, kto na Neho očakáva.

Čítať ďalej: Nedeľa, 22. februára 1998

Pondelok, 23. februára 1998

Nik nie je skalou ako náš Boh.

Čítať ďalej: Pondelok, 23. februára 1998

Utorok, 24. februára 1998

Ktorého nádejou je Hospodin, bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku. Ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie.

Čítať ďalej: Utorok, 24. februára 1998

Streda, 25. februára 1998

Nech obráti Hospodin svoj obličaj k tebe a nech ti udelí pokoj!

Čítať ďalej: Streda, 25. februára 1998

Štvrtok, 26. februára 1998

Hospodin, váš Boh, bude vás skúšať, aby spoznal, či Ho milujete celým srdcom a celou dušou.

Čítať ďalej: Štvrtok, 26. februára 1998

Piatok, 27. februára 1998

Elízeus sa modlil: Hospodine, otvor mu, prosím, oči, aby videl! Hospodin otvoril sluhove oči a videl, že vrch okolo Elizea bol plný koní a ohnivých vozov.

Čítať ďalej: Piatok, 27. februára 1998

Sobota, 28. februára 1998

Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoja, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť!

Čítať ďalej: Sobota, 28. februára 1998