Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 01. februára 1998

Cti otca svojho i matku svoju. O rodine sa zvykne hovoriť ako o základe ľudskej spoločnosti. Aké sú rodiny, taká je aj spoločnosť. Žiaľ, stále viac pribúda rodín, kde sa vzájomná komunikácia obmedzuje len na to najnevyhnutnejšie. Deti chodia okolo starších rodičov, akoby nevedeli hovoriť a mladší rodičia chodia okolo malých detí bez záujmu vypočuť si ich malé problémy a jednoduché otázky. Nemáme čas, nechce sa nám, bojíme sa byť úprimnejší! A ako je to s naším spoločným Otcom, ktorý je v nebesiach? Máme na Neho čas, venujeme Mu svoju pozornosť a uvedomujeme si vôbec, že všetko čo máme, sme dostali len pre Jeho lásku k nám. Skúsme obnovovať náš vzťah s Ním v našich modlitbách, skúsme počúvať rady a napomínania Jeho slov! Potom dokážeme obnoviť aj naše vzťahy v rodinách, dokážeme sa zjednotiť so svojimi rodičmi a svojimi deťmi, kedy slovo úcta nám nebude znieť staromódne, ale zmení sa na konkrétny čin pochopenia, vzájomného rešpektu, tolerancie a ochoty počúvať i hovoriť s tými, ktorých nám dáva Hospodin náš spoločný Boh, ktorý je láska a chce, aby sme aj my žili navzájom v láske, lebo láska všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádeje, všetko pretrpí! (1K 13,7)