Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 02. februára 1998

Hospodin riekol Mojžišovi: Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím svoje slová do jeho úst. Málokedy si uvedomíme, čo všetko obnáša napomenutie - hľadajte najprv kráľovstvo nebeské a všetko ostatné vám bude pridané. Zvyčajne robíme opačne. Evanjelista Ján nás upozorňuje, že máme dávať, čo sme prijali. Z milosti sme dostali od Otca všetko čo máme - materiálne i duchovné, a s láskou máme zvestovať radostné evanjelium spásy. Vo svojom okolí určite každý z nás má ľudí závislých na alkohole, bohatstve a pod., na ktorých nám záleží. Zajtra môže byť neskoro, neváhajme!_x000D_ "Pane, zmocni sa ma a daruj mi odvahu viery zvestovať lásku Kristovu všetkým, ktorí to potrebujú!"