Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 09. februára 1998

Moje neprávosti siahajú mi nad hlavu, sú pre mňa ťažšie ako ťažké bremä. My ľudia máme často sklony ku krajnostiam - extrémom. Výnimkou nie je ani oblasť (téma), o ktorej hovoria naše dnešné texty - hriech. Nepatríme aj my snáď k tým, ktorí si hovoria "veď nie som taký zlý, nikoho som nezabil, neokradol, ... koľkí sú odo mňa horší"? Alebo "chodím už roky s Pánom a vykonal som pre Neho oveľa viac ako iní..."? Ak je to tak, potom sa dobre zamyslime nad dnešným druhým textom a pozrime sa na svoj život cez život nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Ešte stále si myslíme že sme bezhriešni?_x000D_ Ak však patríš k tým, ktorým je veľmi blízky ten prvý veršík, tak poď s tým čo ťa ťaží k Pánovi ako to robil aj Dávid. Jemu môžeme vyznať všetko a On nám môže odpustiť a očistiť nás - veď za nás zomrel a dať aj radosť z odpustenia a z nového života, ku ktorému nás povoláva aj v dnešný deň.