Slovak Czech English German Polish

Streda, 11. februára 1998

Hospodin počul moje úpenie, Hospodin prijal moju modlitbu. Modlitba je pre nás veľkým darom. Možno si to ani dostatočne neuvedomujeme. Cez modlitbu môžeme a máme byť v stálom kontakte - spojení s našim Pánom._x000D_ Žijeme v dobe, keď si ľudia už pomaly nevedia predstaviť život bez telefónu. Mnohí majú i telefóny mobilné, aby mali možnosť nadviazať spojenie s žiadanou osobou kedykoľvek a z hociktorého miesta. Skrze modlitbu môžeme s naším Pánom nadviazať spojenie skutočne odvšadiaľ a kedykoľvek. Máme navyše istotu, že Ho vždy zastihneme a že nemá obsadené. Využívajme túto možnosť neustále, nielen v čase ťažkostí a problémov. Tí totiž, ktorí neudržiavajú tento kontakt, alebo ho ani nikdy nenadviazali, ho potom často nie sú schopní nadviazať, keď sa ich životné istoty zrútia.Jediným skutočným prostredníkom medzi nebom a zemou je Pán Ježiš. Aj k nebeskému Otcovi môžeme prichádzať len vďaka Nemu a v Jeho mene. Sú všetky naše prosby také, s ktorými On súhlasí?