Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 12. februára 1998

Budem sa z Teba radovať a jasať, ospievam Tvoje meno, Najvyšší. Z čoho všetkého sa zvykneme radovať? Pán Boh nám dáva v živote určite veľa dobrých vecí - darov, z ktorých môžeme mať radosť. V našom živote však má byť radosť nielen z darov, ale i z Darcu samotného. Často si totiž i pri tých daroch neuvedomujeme od koho vlastne pochádzajú. Skúsme si dnes viac uvedomovať túto skutočnosť a nech to i nás vedie k radosti z Neho a k úprimnej a nadšenej oslave Jeho mena. A skúmajme v zmysle toho druhého dnešného textu, či prijímame a sme účastní i toho skutočne nesmierneho duchovného požehnania, ktoré Boh dáva skrze svojho milovaného Syna nášho Pána Ježiša Krista. Ďakujeme Ti Pane, že sa môžeme v Tebe a z Teba radovať. Chválime Ťa a ďakujeme za všetky tie dobré dary, ktoré od Teba prijímame. Otvor prosíme naše srdcia i pre to Tvoje duchovné požehnanie, pre nebeské veci Tvojho kráľovstva. Amen.