Slovak Czech English German Polish

Piatok, 13. februára 1998

Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. 53. kapitolu proroka Izaiáša si veľmi rád čítam a nechávam na seba pôsobiť jej hlboký obsah - proroctvo, ktoré sa však už naplnilo v utrpení a smrti Pána Ježiša Krista. Je totiž veľmi potrebné, aby sme si uvedomovali a pripomínali, čo stála Božieho Syna naša záchrana - spása a čo Mu spôsobili naše hriechy. Nech nás to vedie k pokániu a k vďačnosti. Žime tak, aby utrpenie a smrť Pána Ježiša neboli pre nás daromné.