Slovak Czech English German Polish

Sobota, 14. februára 1998

Ak im predpíšem množstvo príkazov, za cudzie ich len pokladajú. Písmo Sväté - biblia bola písaná v dobách kedy písanie a knihy neboli takou bežnou vecou ako dnes. I cez mnohé stáročia odvtedy to bolo ešte dosť veľkou vzácnosťou. O to viac si vtedy písané slovo ľudia vážili._x000D_ V dnešnej dobe, keď je možné písať i knižne vydávať všetko možné (i nemožné) býva pre ľudí s povrchným záujmom ťažké rozpoznať jedinečnosť a výnimočnosť Biblie. Čím je Božie Slovo pre nás? Nie je aj nám niekedy cudzie - ako bývalo často Izraelcom? Kiež by sme mohli úprimne vyznávať so žalmistom: "Ó ako milujem Tvoj zákon! Celý deň o ňom premýšľam." (Ž 119,97)