Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 16. februára 1998

Spievajte Hospodinu novú pieseň; Jeho chvála siaha až po koniec zeme. Keď sledujeme, čo všetko sa vo svete - či už vzdialenom alebo i blízkom deje, tak musíme priznať, že takýto svet si zaslúži odsúdenie (nespravodlivosť, násilie, bezohľadnosť, krutosť, nemravnosť, ...). Je preto veľmi zvláštne, že Svätý Boh, ktorý nenávidí hriech, poslal svojho Syna aby práve tento svet zachránil - spasil. Neviďme však hriešnosť len okolo seba. Keď sa pozrieme na svoj život vo svetle Božieho Slova a sme pri tom úprimní, tak musíme byť len radi, že Pán Ježiš prišiel práve s takým poslaním. Záchrana, ktorú On poskytuje dáva možnosť oslobodenia od závislosti na hriechu. Musíme sa však Jemu úplne "vzdať" a dať sa Ním viesť.