Slovak Czech English German Polish

Utorok, 17. februára 1998

Predsa však verím, že uzriem dobrotivosť Hospodinovu v krajine živých. Pisateľ 27. žalmu, kráľ Dávid, nemal ľahký - jednoduchý život. Popri úspechoch, radosti i sláve prežil i mnoho nebezpečenstiev, bojov a sklamaní. Zostával však verný svojmu Pánovi v dobrom i zlom a Jeho blízkosť mu bola nadovšetko. Môžeme to vedieť práve i z jeho mnohých žalmov. Kiež i nás Pán posilňuje vo viere v Jeho dobrotivosť, ktorá sa ani pri nás neprejavuje tým, že máme jednoduchý bezproblémový život. Môžeme však podobne ako Dávid prežívať, že sa nemusíme báť ani v nebezpečenstvách a búrkach života, keď je "Hospodin našim svetlom, spásou a pevnosťou žitia." Zostaňme Mu verní až do konca, aby sme boli účastní i Jeho slávy a tešili sa z Jeho stálej prítomnosti tam, kde už všetky bolesti a problémy navždy pominú.