Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 22. februára 1998

Hospodin je Bohom práva; blahoslavený každý, kto na Neho očakáva. Aktuálnom témou súčasnej doby je okrem iného aj zachovávanie ľudských práv. Každý sa domáha svojich práv a mnohí zabúdajú na toho, ktorý je Bohom práva. Len keď budeme očakávať vo viere na Neho, na Jeho vedenie v našom živote, môžme mať istotu, že to, čo nám vydobyl Pán Ježiš, nám nikto a nič nemôže odňať - bez ohľadu na to, či tu na zemi niekto rešpektuje naše ľudské práva alebo nie. Pán Ježiš nám dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Je to nepochopiteľná milosť a v nej môžme mať aj istotu, že slová z Lukášovho evanjelia, ktoré sú dnešným heslom, sú pravdivé aj pre nás a môžme sa z toho radovať. Nech je za to Jeho meno oslávené.