Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 23. februára 1998

Nik nie je skalou ako náš Boh. Otázka ani nestojí tak, či je potrebný nejaký základ. Zhodli by sme sa pravdepodobne aj na tom, že základ má byť pevný, stabilný. Otázka skôr stojí: KTO alebo ČO je ten základ? KTO alebo ČO je základom tvojho života? Je Ježiš tá podstata, na ktorej všetko stojí v tvojom živote? Nenahlodal tvoju stavbu zub času, duch doby či zvykovosti? Ak chceš, aby stavba tvojho duchovného domu rástla, prekontroluj si, kde je tvoj základ. Ak je v poriadku, nezabudni naň aj dnes priložiť aspoň jednu tehličku svojej duchovnej stavby.