Slovak Czech English German Polish

Streda, 25. februára 1998

Nech obráti Hospodin svoj obličaj k tebe a nech ti udelí pokoj! Nepokoj v našom srdci je výsledok vzdoru a neposlušnosti Bohu. A pritom nič tak veľmi nepotrebujeme, ako pokoj s Bohom a Boží pokoj v nás. To, čo pre nás urobil Pán Ježiš Kristus svojou smrťou, znamená, že zrušil nepriateľstvo medzi hriešnym človekom a svätým Bohom. Boh obrátil svoju tvár k človeku v Kristu. A ty v nej neuzrieš hnev, ale milosť, odpustenie a lásku. Tvoja "mierová zmluva s Bohom v Kristu" však znamená ešte viac. Ona prináša utíšenie do tvojho života. Ježiš ti prináša Boží pokoj, ktorý víťazí nad obavami, pochybnosťami, ktorý stráži tvoju myseľ a srdce aj dnešný deň.