Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 01. marca 1998

Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. Mnohí sa možno dnes pozastavujú nad bázňou Mojžišovou, keď počul Boží hlas. Mnohí si možno pomyslia: Ja by som sa teda dobre prizrel a napísal o tom dlhú reportáž. Mojžiš však vedel to, čo mnohí dnes už nevedia: Čo to je, ak hriešny, smrteľný človek hľadí do tváre svätého Boha. To je ako hľadieť do slnka. Ba ešte viac, to je ako keď ťa ošľahne prudký oheň a ty v ňom zhoríš. A predsa Pán Boh chcel a chce, aby sme Ho poznali, aby sme o Ňom vedeli. Môžme Ho vidieť a poznať v Ježišovi. A tí, ktorí sa Ho aj dotýkali, nám o tom vydali svedectvo. Ak už nič iné, tak pud sebazáchovy by ťa mal nasmerovať na Ježiša aj dnes.