Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 02. marca 1998

Môj nárek premenil si v tanec, rozviazal si mi smútočné rúcho a opásal si ma radosťou. Radosť je vnútorný stav človeka, ktorý sa ťažko dá vyjadriť slovami. Nie je to nič prchavé, krátkodobé ako veselosť či rozpustilosť. Na opravdovú radosť musí mať človek príčinu. Žalmista vie o takej príčine: Je to Božia pomoc, záchrana pred záhubou. Božím zásahom sa tvoja situácia mení a môže meniť. Možno ti niekto ublížil, možno si niekoho stratil a máš pocit, že hovoriť o radosti je v tvojom prípade nemiestne. Pán je však blízko. Blízko, aby ti pomohol a utíšil bolesť, blízko, aby ti odpustil a dal radosť zo spasenia, zo záchrany. A tiež Jeho príchod v sláve a moci je blízko. Nemohol by aj to byť dôvod k radosti? Dovtedy by si sa mal stať hodne známym človekom: svojou dobrotivosťou .