Slovak Czech English German Polish

Streda, 04. marca 1998

Takto vraví Hospodin mocností: Kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka. Koľko dôvodov mohol mať apoštol Pavel, aby to "zabalil"! Koľko pochybností o zmysle jeho práce mohlo vznikať v jeho duši! Prečo to nešlo ľahšie? Prečo všade mnohé problémy a odpor? Pretože zlo sa nevzdáva. Zlo treba poraziť. Apoštol Pavel to vedel. Vedel, že nebojuje sám. Pavel stál na Božej strane a Boh stál pri ňom. Ujde sa aj tebe nepochopenia, odsúdenia? Nevzdávaj to! Ak stojíš na Božej strane, Boh o tom vie. On vníma každé tvoje bolestivé dotknutie ako svoje.