Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 05. marca 1998

Aj ich synovia, ktorí zákon ešte neznajú, nech ho počujú a učia sa báť Hospodina, vášho Boha, po všetky dni. Čo všetko musia zvládnuť dnešní žiaci a študenti! Zdá sa, že je stále viac a viac toho, bez čoho sa vraj v živote nezaobídu. Ešte pred 10 rokmi sa nám mohlo o počítačoch len snívať, dnes ich vedia ovládať už školáci. A je ešte mnoho iného, dôležitého, čo treba zvládnuť. A predsa pri vymenúvaní tohto pokroku vo vzdelaní nás neopantá spokojnosť. Cítime aj na rastúcej kriminalite, násilí, že čosi nám uteká pomedzi prsty. To čosi je rešpekt pred Bohom, pred Jeho Slovom. Učíš svojich synov a dcéry báť sa Hospodina? Pozná tvoje dieťa, vnúča sväté Písma od detstva? Má v tebe príklad? Či si myslíš, že to nie je až také dôležité?