Slovak Czech English German Polish

Piatok, 06. marca 1998

Chváľte Hospodina, všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia! Sú naše zhromaždenia spoločenstvom? Sú miestom, kde sa cítime dobre? Prečo nám padne zaťažko podať susedovi ruku? Ľahšie je sa vyhovoriť, že zavádzame cudzie obyčaje. Prečo mám výhrady voči tomu, tomu, tomu. Prečo má výhrady voči mne ten a ten? Akože sa to máme vzájomne prijímať? Tak ako teba, mňa prijal Pán Ježiš Kristus: bez výhrad, odpustiac mi aj tie najskrytejšie previnenia. Ak to dokážeme, to bude tá pravá sláva vzdaná nášmu Bohu.