Slovak Czech English German Polish

Sobota, 07. marca 1998

Vráť sa, ó Hospodine! Dokedy ...? Zmiluj sa nad svojimi sluhami! Zacheovo lezenie na strom bolo vyjadrením túžby po stretnutí sa s Niekým, kto by prelomil jeho osamotenosť. Nebola to zvedavosť, bola to žiadosť jeho srdca, potreba. Jeho lezenie na strom akoby vyjadrilo: Dosť! Chcem sa stretnúť s Tým, ktorý mi môže pomôcť. Aj za cenu posmechu. Bol to hriech, ktorý Zachea vzdialil od Boha. Je to hriech, ktorý teba, mňa odcudzuje Bohu. Ježiš však chce zostať v tvojom dome, v tvojom srdci. Dokedy ... chceš čakať? Ježišova odpoveď znie: Dnes!