Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 08. marca 1998

Boh nie je človekom, aby klamal. Ako dobre, že Boh je iný, ako my. Že neklame. Že ak sľúbil večný život tým, ktorí prijali Ježiša Krista, možno sa na Jeho sľub spoľahnúť. Že je možné už tu v časnosti prežiť začiatok večnosti. Pán Boh pozná tých, ktorí sú Jeho. Jeho nemožno obalamutiť krásnymi slovami, dôležitými funkciami, falošnou zbožnosťou ani dôstojným pohrebom. Ako dobre, že Boh je iný ako človek. Že neklame. A tiež, že sa nedá oklamať!