Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 09. marca 1998

Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a u Neho hojné vykúpenie. Skús sa zamyslieť dnes ráno nad tým, čím sa naozaj chváliš. Čím sa pochváliš v rozhovore, keď sa s niekým stretneš, čím sa pochváliš pred rodičmi, deťmi, spolupracovníkmi, čím sa chváliš sám v sebe, čo ti naozaj stojí za to? Chválime sa nádejou slávy Božej. Apoštol vie, o čom píše. Vedel to aj žalmista. U Hospodina je milosť a hojné vykúpenie. Máme prístup k milosti, v ktorej stojíme. Milosť, ktorou nás Boh prijíma, napriek nášmu hriechu, našej nedokonalosti. Milosť, ktorá sníma náš hriech. Milosť, ktorá je bohatá a bohate rozdáva na každý deň. Milosť, z ktorej budem žiť i dnešný deň a žil som aj včera. A som si istý, že sa nezmení ani o týždeň, o rok. Milosť, ktorá sa naplno rozvinie vtedy, keď ju uvidíme tvárou v tvár. Skús ju vyjadriť slovami, skús sa dnes niekomu pochváliť.