Slovak Czech English German Polish

Utorok, 10. marca 1998

Duch Boží ma utvoril a dych Všemohúceho ma obživuje. Dve myšlienky. Tá prvá je istota, že som Božím stvorením, Boh ma stvoril. On ma zdržuje a zachováva. Žijem z Neho. On je mojou silou. Energiou. Z Neho čerpám skrze vieru novú odvahu k životu lásky. K službe. K nádeji. Nie som dielo náhody, nijaký výtvor slepej prírody, či náhody. Nie som odkázaný ani sám na seba a svoje zdroje. Dych Všemohúceho ma obživuje. To je dobrá istota. S tou myšlienkou je dobré vykročiť do nového dňa. Tá druhá: sme stvorení na dobré skutky. Ako stroj je vyrobený na určitý účel, tak aj človek. Napr,. auto vozí tovar a ľudí. Dobré auto chváli svojho výrobcu. Šijací stroj šije. Nevie nič iné, len dobre šiť. Televízor prenáša obraz. Sú stroje v kuchyni, v dielni. Každý na určitý účel. Nerobia nič zvláštneho, ak dobre slúžia. Naopak, ak neslúžia dobre, potom sa musí ísť s nimi do opravy. Asi sú pokazené. Apoštol používa prirovnanie: my sme stvorení za určitým účelom. Na konanie dobrých skutkov. Ak robíš dobré skutky, nerobíš nič zvláštneho. Iba to, na čo si vyrobený, stvorený, určený. Ovšem, s nami to nie je až také dobré. Nefungujeme zďaleka tak dobre, ako máme. Potrebujeme opravu - to sa deje v Kristu.