Slovak Czech English German Polish

Streda, 11. marca 1998

Či to bude dobré alebo zlé, poslúchneme hlas svojho Boha. Ak si uvedomíme, že sme stvorení na to, aby sme konali dobré skutky, dnes si chceme uvedomiť aj to, že v určitom zmysle sme stvorení akoby na centrálne ovládanie. Správne môžeme "fungovať" len vtedy, ak počúvame hlas, ktorý nás vedie. Je to Boží hlas, ktorý k nám zaznieva skrze Písmo sväté. Je dôležité hneď zrána si všimnúť hlas svojho Boha. Čo má pre mňa dnes? Kam ma vedie. Čo mi zdôrazňuje? Ako ma posilňuje? Keď sa dáš viesť tým hlasom je to dobré. Ak naň zabudneš, dostaneš sa ľahko do mnohých problémov a ťažko riešiteľných situácií. Ak pôjdeš len za hlasom svojej zlej žiadosti, hlasom svojho tela, očí, pýchy, ľahko sa dostaneš do problémov. Skús sa dnes ráno započúvať pozornejšie.