Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 12. marca 1998

Na šíru plochu postavil si moje nohy. Jedným z najväčších Božích darov je sloboda. Sloboda myslenia, konania, sloboda od násilia, závislosti, nadvlády silnejších. Znamená, že si rozhodujem sám o tom, ako žijem, ako sa správam, čo myslím, čo rozprávam, čo konám. Jednou z najdôležitejších stránok evanjelia je to, že zdôrazňuje práve slobodu. V Kristu je človek slobodný tvor. Dokonca aj v službe Bohu a blížnemu má veľkú slobodu. Nie je poviazaný konvenciami, predpismi. Evanjelium hovorí dokonca o slobode od zákona. Sloboda však nie je svojvôľa. Naopak, sloboda je život vo veľkej zodpovednosti. Protiváhou slobody je zodpovednosť. Som aj zodpovedný za to, čo konám. Jediným obmedzením slobody je láska. Sloboda nie je bezbrehá. Miluj a - rob čo chceš - povedal Augustín. Skús si to premietnuť do dnešného dňa a spoznáš slobodu i jej hranice. I v oblasti sexuálnej, vo vzťahoch muža a ženy.