Slovak Czech English German Polish

Piatok, 13. marca 1998

Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého. Je to veľká vec, vedieť slovom občerstviť ustatého. Iste skúsil každý v ťažkom položení silu dobrého slova. Ako vie občerstviť a povzbudiť slovo priateľa, suseda, spolupracovníka. Ale možno ste skúsili aj druhú vec: že nie je vždy ľahké nájsť slovo, ktorým by ste občerstvili ustatého, smutného. Slová, ktoré hovoril Pán Ježiš boli predivné. On mal vždy poruke príhodné slovo. Dokonca i sluhovia - policajti, ktorí mali Pána Ježiša zatknúť, aj tí sa divili a vydali svedectvo: nikdy človek tak nehovoril. Ježišovo občerstvujúce slovo máme zachované podnes. Môžeme si ho kedykoľvek nájsť v Biblii, prečítať, môžeme sa ním potešiť v nábožnej piesni. Občerství nás v kostole. Veď preto nám Pán Boh ustanovil aj nedeľu, aby sme občerstvili svoju dušu. (Ž 23). Občerstvi dnes seba, občerstvi Ježišovým slovom tých, ku ktorým ťa On posiela.