Slovak Czech English German Polish

Sobota, 14. marca 1998

Tak Ťa budem žehnať za svojho života a v Tvojom mene budem dvíhať dlane. Uzdravený vedel v tú chvíľu, čo má robiť: chodil a chválil Boha. Rozprával o tom, čo pre neho urobil Ježiš. Oslavoval Boha za uzdravenie. Možno to robil tak, ako žalmista: žehnal meno Božie, dvíhal dlane vysoko nad hlavu. Aby to všetci videli. Ten uzdravený nám je príkladom. Pobáda nás, aby sme si počínali podobne. Iste je dosť dobrých vecí, ktoré pre teba urobil Pán Boh. Iste urobil pre teba veľa Jeho Syn, Pán Ježiš. Ak nie nič iného, tak ten veľký skutok, že na kríži sníma aj tvoj hriech. Nezabudni oslavovať, rozprávať, chváliť Boha, Božie meno. Nielen v skrytosti, ale aj zjavne. Nemusíš dvíhať dlane vysoko nad hlavu (ale môžeš). Môžeš však rozprávať v rodine, najbližším, alebo aj priateľom, spolupracovníkom. O tom, čo Ježiš pre Teba vykonal.