Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 15. marca 1998

Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať a Jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Moje oči, kde sa len pozerajú. Ako často sa obzerám späť. Ako málo bývajú upreté na Hospodina. Aj v nedeľu si vlečiem do kostola všetko bremeno života, ktoré mi zakrýva môjho Boha. Často sa mnohí utápajú v pochybnostiach. Boh sa im zdá ďaleký. Zdá sa im, že na nich zabúda, že pamätá len na druhých. Zdá sa im, že tí druhí sa majú lepšie, že sa im darí. Hospodin Boh však nie je ďaleko, jeho ruka nie je prikrátka. On môže už dnes meniť veci v tvojom živote. Jediná prekážka sú naše hriechy. Naše neprávosti sa stali prekážkou a stávajú sa vždy znovu prekážkou. Neprávosti jednotlivca i národa. Neprávosti v rodinách. Na to je jediný liek: vyznať svoje hriechy, vyznať svoje neprávosti, spamätať sa. A vtedy sa odstránia hrádze pýchy a bezbožnosti, ktoré sú medzi nami a našim Bohom. A zaplaví nás Božia milosť.